REAL-685 黒人中出 三原ほのか作品番号2018年11月09日

REAL-685 黒人中出 三原ほのか作品番号2018年11月09日

古方盛用,今人罕知。但性助湿热不可多食。

非辅当归、地黄,不能引入冲脉而治妇人血闭、胎漏。发明九香虫产贵州,治膈脘滞气,脾肾亏损。

发明凡物之美者谓之尤物,靡不贾毒伤人,如妲己亡殷,夷光倾吴,蒙其祸而不自觉也。可以通肠,可以止泻,此发千古之秘也。

又能明目凉血,除疳杀虫。黄雌鸡治产后虚羸,煮汁煎药最宜。

发明皂角刺治风杀虫,与荚略同,但其锐利直达病所为异。 发明仲景治阴狐疝气,偏有大小,时时上下者,蜘蛛散主之,以其入肝,性善循丝上下,故取以治睾丸上下之病。

《本经》主五痔阴蚀,下血不止,阴肿痛引腰背,酒煮杀之。内容:发明炊单布受甑热气最多,故用以治汤火熏蒸,面目浮肿。

Leave a Reply